7.7. 18:00 Exhibition opening & Performance at Galleria Ronga, Rongankatu 1 C 9 Tampere, Finland

”Musta katto on tuvallamme”

Ville-Karel Viirelaid


On pirttimme katto synkkä
niin synkkä ja savuinen
ja lukinseittejä täynnä
ja soittoa sirkkojen
/—/
On pirttimme katto synkkä
ja aikamme synkkä on,
se rautakahleissa värjyy,
sen suu on sanaton
(Juhan Liiv)


”Musta katto on tuvallamme” tai P. Mustapään suomentamana: ”On pirtimme katto synkkä”, on
virolaisen runoilijan Juhan Liivin (1864–1913) vuonna 1910 kirjoittama, Virossa hyvin tunnettu
runo. Yli sadan vuoden takaista virolaista mielenmaisemaa peilaava teksti kutsuu kysymään,
millaisessa maailmassa elämme tällä hetkellä? Mikä on muuttunut sadassa vuodessa tavallisen
ihmisen kannalta? Runo peilaa myös Ville Karelin virolaista kulttuuriperimää ja hänen tavoitettaan
herättää teostensa kautta kysymyksiä aikamme maailmasta ja elämänmenosta, ulkopuolisen silmin.
Näyttely käsittelee aikaa ja aikamme henkeä, sekä ihmisenä olemisen kokemusta nykypäivänä.
Mikä on se näkymätön agentti tai voima, joka hallitsee tietyn maailmanhistorian aikakauden
ominaisuuksia? Yksinäisyys ja yhtenäisyys: rinnakastodellisuudet. Yksi ja samaa asia voi tarkoittaa
ihmisille eri lopputulosta. On vähän totuuksia, jotka pitävät aina paikkansa. On syntymä ja
kuolema, ja niiden välissä jotain, mihin pitäisi olla tyytyväinen.


Ville-Karel Viirelaid (s. 1981), taiteilijanimeltään myös Ville Karel, on Suomessa, Mäntässä asuva
ja työskentelevä virolainen taiteilija. Hänen kokeellinen, rajoja koskettava ilmaisunsa kulkee
maalaustaiteen, grafiikan, videotaiteen ja performanssin välimaastoissa. Ville Karel toimii tietoisesti
taidekentän ulkopuolelta. Hän on kiertänyt pitkään maailmalla underground-taiteilijana ja ollut
mukana useiden vaihtoehtoisten taideyhdistysten toiminnassa. Taideopinnot Ville Karel aloitti
vuonna 2002 Pärnussa, Virossa, legendaarisessa Academia Non Gratassa, josta jatkoi tutkintoon
Tallinnan Taideakatemiaan. Yliopisto-opinnot hän suoritti pääaineinaan grafiikka ja tieteidenväliset
taiteet. Ville Karel toimi aktiivisesti kymmenen vuotta kansainvälisesti tunnetussa Non Grata –
taideryhmässä ja vastaanotti sen jäsenenä Viron vuotuisen taidepalkinnon vuonna 2007. Hänen
teoksiaan ja esityksiään on nähty Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa.
Ville Karelin työskentelyä leimaa halu rajojen tutkimiseen, mikä ulottuu läpi koko
taiteentekoprosessin materiaalien valinnasta teosten esille asetteluun. Sääntöjen ja normien
kyseenalaistaminen ja ennakkoluuloton asenne on saanut hänet asettumaan institutionalisoituneen ja

ruohonjuuritason taiteiden välille. Taide on hänelle väylä erilaisten näkökulmien tarkasteluun ilman
tarvetta yksiselitteisten vastausten löytymiselle.
”Koen maahanmuuttajataiteilijana olevani velvollinen tietynlaiseen yhteiskuntakriittisyyteen. Tästä
lähtökohdasta tuotan näyttelyyni monitaiteellisen kokonaisuuden (Gesamtkunstwerk): maalauksia,
grafiikkaa, kollaaseja ja performanssia. Kokonaisuudessa on tärkeä prosessikeskeisyys: halu tutkia
ja kehittyä ihmisenä. Olen kokenut haasteita legitimoitua osaksi suomalaista taidekenttää. Tässä
Rongan näyttelyssä haluan esittäytyä virolaisena taiteilijana ja nostaa esille virolaista taidetta sekä
kulttuuria, mistä löytyy varsin omaleimaisia ja kiinnostavia piirteitä. Tällainen omaperäisyys
ilmenee myös minun taiteessani, joka näyttäytyy erilaisena suomalaisella kulttuurikentällä.
Tavoitteeni on löytää vaihtoehtoisia katsomisen näkökulmia, mihin toivottavasti Galleria Rongan
näyttely katsojansakin houkuttelee. ”


Näyttely Galleria Rongassa 8.7.–27.7. Avajaiset/performanssi 7.7. kello 18:00. Näyttelyä ja
performanssia tukee Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto.


villekarel.net
instagram.com/boring_painter/

VILLE KAREL - NEW NORMAL